Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
KAKA
Xuất hiện:
9 Tháng bảy 2009
Châm ngôn
Giới thiệu về
SOLO AMIGOS!!!

only friends!!!!!!!!!!!!!!!!

allein freunde!!!!!

seulement amies!!!!!!

PICO PAL QUE LEE
Trang web
Xếp hạng của Team
KAKA team Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[KAKA]mabry_brayatan Người lập Team 9 Tháng bảy 2009 18 Tháng mười hai 2015 - 8:24 pm
[KAKA]Bal_tasar Team Captain 12 Tháng mười 2010 22 Tháng chín 2011 - 10:58 am
[KAKA]Se13a Team Captain 2 Tháng mười hai 2010 8 Tháng mười 2011 - 4:14 am
[KAKA]papelucho Thành viên 22 Tháng bảy 2010 2 Tháng mười hai 2010 - 6:32 pm
[KAKA]Byron_Brandom Thành viên 3 Tháng năm 2010 28 Tháng bảy 2010 - 6:47 am
[KAKA]Tasar21 Thành viên 13 Tháng sáu 2011 11 Tháng năm 2018 - 2:29 am
[KAKA]TerremotoX Thành viên 25 Tháng mười 2010 25 Tháng mười 2010 - 4:42 am
[KAKA]tasar23 Thành viên 26 Tháng năm 2011 11 Tháng bảy 2011 - 11:01 pm
[KAKA]tasar25 Thành viên 2 Tháng bảy 2011 16 Tháng bảy 2011 - 5:54 am
[KAKA]tasar24 Thành viên 2 Tháng bảy 2011 12 Tháng bảy 2011 - 1:04 am
[KAKA]tasar22 Thành viên 24 Tháng bảy 2011 27 Tháng mười một 2016 - 9:28 pm
[KAKA]Tasar26 Thành viên 6 Tháng tám 2011 16 Tháng bảy 2018 - 5:36 pm
[KAKA]Cob_ Thành viên 16 Tháng tám 2011 30 Tháng mười một 2016 - 11:28 pm
[KAKA]zafrada_lindon Thành viên 27 Tháng chín 2010 13 Tháng sáu 2011 - 3:46 am
[KAKA]gooemon Thành viên 2 Tháng mười hai 2010 8 Tháng chín 2014 - 4:05 am
[KAKA]tasa_dar20 Thành viên 27 Tháng chín 2009 14 Tháng một 2011 - 8:15 pm
[KAKA]dadas_dadas Thành viên 9 Tháng bảy 2009 21 Tháng mười một 2010 - 11:31 pm
[KAKA]Supremisimo Thành viên 26 Tháng bảy 2009 26 Tháng bảy 2009 - 2:15 am
[KAKA]Papeluchito Thành viên 11 Tháng hai 2011 26 Tháng bảy 2011 - 9:10 pm
[KAKA]Alfred_Jkwak Thành viên 3 Tháng mười 2010 27 Tháng mười 2010 - 9:11 pm
[KAKA]yayirobe Thành viên 27 Tháng chín 2010 13 Tháng sáu 2011 - 6:25 am
[KAKA]El_waldo Thành viên 8 Tháng bảy 2011 17 Tháng mười hai 2017 - 1:57 am
[KAKA]benito_camelo Thành viên 3 Tháng mười 2010 27 Tháng mười 2010 - 9:13 pm
[KAKA]Valuza Thành viên 3 Tháng mười 2010 27 Tháng mười 2010 - 9:14 pm
[KAKA]Art_ Thành viên 7 Tháng mười 2011 7 Tháng mười 2011 - 1:36 am
[KAKA]Don_tasar Thành viên 18 Tháng tám 2011 19 Tháng tám 2011 - 2:03 am
[KAKA]Tasar27 Thành viên 22 Tháng chín 2011 13 Tháng mười một 2011 - 3:04 am